zima? a tak, była tu taka. uczesała sówkę :)

uczesała sówkę, zrobiła prasówkę i umyła okna i przy tym nie zmokła…