2011. Antologia współczesnych polskich opowiadań

2011. Antologia współczesnych polskich opowiadań2011 to druga (po 2008) Antologia współczesnych polskich opowiadań Wydawnictwa FORMA. To wybór najnowszej prozy reprezentantów kilku pokoleń, a wśród nich wielu znakomitych pisarzy o różnych poglądach artystycznych. W tomie przeważają teksty napisane specjalnie do niego, ani jedno z trzydziestu opowiadań nie znalazło się wcześniej w żadnej książce, a dwadzieścia osiem z nich to publikacje premierowe. Ich autorzy mieli całkowitą dowolność w wyborze formy i tematu, więc tak jak jej poprzedniczka, pozycja ta nie jest zbiorem okolicznościowym. O ile antologia 2008 była próbą ukazania przejawów twórczości prozatorskiej tamtego okresu, o tyle 2011 prezentuje to, co – naszym zdaniem – jest obecnie najbardziej interesujące w polskiej prozie. Czytelnicy znajdą tu opowiadania, do których mottem są założenia serii „Kwadrat”, ale 2011. Antologia współczesnych polskich opowiadań jest przede wszystkim fascynującą lekturą. Zbiór tworzy spójną opowieść o przemijaniu, dezintegracji oraz zmianie obyczajów i sposobów komunikowania, o roli czasu, jego załamaniach, tworzących szczeliny, przez które przenikają z przeszłości historie oddziałujące na teraźniejszość i determinujące przyszłość. Ta książka bawi i skłania do zadumy, mówi o istnieniu innego – niż doraźny – porządku i ujawnia zarówno groteskową, jak i metafizyczną sferę życia.

 

spis treści:
Krystyna Sakowicz „KRUK OHO”
Artur Daniel Liskowacki „MIEJSCE I CZAS”
Grzegorz Strumyk „MÓWIĘ CI”
Janusz Rudnicki „STANY WOJENNE”
Brygida Helbig „POLAK, TUREK, NIEMIEC. SZCZECIN-ANGERMÜNDE-BERLIN”
Hubert Klimko-Dobrzaniecki „POCZEKALNIA”
Ewa Elżbieta Nowakowska „EKSPEDYCJA BAGAŻOWA”
Michał Szalonek „CICHA NOC”
Bohdan Sławiński „UCZEŃ I MISTRZ”
Marcin Zegadło „PORTIER”
Dariusz Muszer „ZA ZAKRĘTEM”
Krzysztof Maciejewski „OMDLAŁE MYSZY”
Waldemar Bawołek „ZŁOTY ŚWIERK, CZARNA SOSNA”
Olga Tokarczuk „PRZETWORY NA ŻYCIE (na niestrawność)”
Miłka O. Malzahn „STARCY W RITZU”
Natasza Goerke „PRZENIKANIE”
Irena Wiszniewska „NIENAWIDZĘ SIEBIE (wideoklip)”
Jarosław Błahy „ZEFIR”
Wojciech Klęczar „KOSZ I GITARA”
Agnieszka Kłos „POŻEGNANIE”
Łukasz Suskiewicz „LISTOPAD”
Jerzy Franczak „WIOSKA”
Wojciech Kuczok „KOPALNIA SZEPTÓW”
Tomasz Organek „PEPE WRÓĆ”
Andrzej Turczyński „GRAFFITI: ŻYWIOŁ PUSTKI”
Grzegorz Wróblewski „800 DZIKICH GĘSI I KOT”
Paweł Gorszewski „CĄŻKI”
Paweł Orzeł „TWARZĄ W TWARZ (z Poem)”
Krzysztof Niewrzęda „ZAMĘT”
Agnieszka Masłowiecka „KOSMAGONIA”

publikacja ukazała się przy wsparciu Kuriera Szczecińskiego


Antologia dostępna w wydawnictwie FORMA pod adresem:

http://wforma.pl/206,2011-antologia-wspolczesnych-polskich-opowiadan.html