za kurtyną ciszy – rozmowę się słyszy….

Oto wszystko to, co nie weszło do audycji o Dead Road 1953-2013 –wyprawy na Transpolarną Magistralę Kolejową, zw. Drogą Umarłych.

ROZMAWIAJĄ: Miłka i Tomasz Grzywaczewski – dziennikarz, pisarz i doktorant prawa międzynarodowego specjalizujący się w post-sowieckich państwach nieuznawanych. Redaktor naczelny magazynu Koncept. Najmłodszy w Polsce członek prestiżowego amerykańskiego The Explorers Club.

      A-MIASTA-A-SYBERIA
Pobierz
      oraz-SYBERIA
Pobierz