wymiana fal dźwiękowych – czyli technika bycia wśród ludzi :)

sztuka small talk

Rozmowa ( wierszu, w rozmowie audio to coś innego, ale….)

Płynę na pomarańczowej skorce, w niskiej szklance z grubego szkła

Sztuka łączenia płynów, jest sztuką łączenia ich we mnie

Indywidualne podejście, specjalny produkt, tylko dziś i tylko dla mnie

– łączę pogodę z niepogodą

– łączę kochanie z niekochaniem

– łączę radosne z bardzo smutnym

– łączę zaborcze  z uwolnionym