staram (się), staryś

Ludzki umysł jest aspektem uniwersalnego umysłu. Dlatego nie jesteśmy ofiarami starości, chorób, czy śmierci. W ogóle nie jesteśmy ofiarami! Chopra głosi, że to, co nam się przydarza, jest częścią scenografii, ale nie częścią obserwatora, który jest odporny na wszelkie zmiany. Tym obserwatorem jest duch, będący wyrazem wiecznego bytu.

Znany amerykański fizyk z Princeton University, John Wheeler w swoich pracach użył określenia „wszechświat tworzony przez obserwatora” i uznał, że świat manifestuje się, gdy nasz umysł wchodzi z nim w interakcję, zatem: przykładowy pomiar momentu spinowego cząstki elementarnej atomu oddziałuje na tę cząstkę, a przez to i na spin cząsteczki bliźniaczej, oddalonej nawet o wiele mil.

Nie ma wątpliwości — obserwator tworzy/porządkuje rzeczywistość. Literalnie!

https://soundcloud.com/mi-ka-em/starosc-radosc-w-dodatku-muzyczna