Praga podprogowa

Dominik Sołowiej w międzyrozmowie o Pradze (i co ja na to poradzę…? )

      PRAGA-DOBRE-RADY