Miłka i półka ( literacka 2017 )

AGNIESZKA NĘCKA /  Uniwersytet Śląski Katowice

Półka literacka 2017

„Z czynionych tu i ówdzie podsumowań rynku wydawniczego 2017 roku  wynika, że ostatni sezon uwydatnił swoistą modę na opowiadania. Pojawiły  się między innymi: W płaszczu świata (Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego)
Miłosławy Malzahn, Drugie spotkanie (Zeszyty Literackie) Macieja  Miłkowskiego, Patrzę (Wydawnictwo JanKa) Moniki Mostowik, Świat dla ciebie  zrobiłem (Wydawnictwo Znak) Zośki Papużanki, Mikrotyki (Wydawnictwo
Czarne) Pawła Sołtysa (znanego jako Pablopavo) czy Ballady o pewnej panience  (Wydawnictwo Literackie) Szczepana Twardocha.”

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Postscriptum_Polonistyczne/Postscriptum_Polonistyczne-r2018-t-n1(21)/Postscriptum_Polonistyczne-r2018-t-n1(21)-s297-312/Postscriptum_Polonistyczne-r2018-t-n1(21)-s297-312.pdf