marginesy czyli – piwnice i strychy

O, światłości podwórka, taczko !!
Można się pośmiać, ale te dwa kółka są czasem bardziej przydatne niż te w rowerze. Dzięki taczce porządek się toczyć może, a przestrzeń – harmonizować, dzięki taczce człowiek jest silniejszy niż mu się wydawało, bardziej zwrotny i bardziej skuteczny. O!

Obraz może zawierać: roślina i na zewnątrz
Strach na strych

Pamiątki innego życia to wszystko. Do odkrycia.

Brak automatycznego tekstu alternatywnego.

Obraz może zawierać: jedzenie
Brak automatycznego tekstu alternatywnego.

 

Obraz może zawierać: 1 osoba
Obraz może zawierać: 1 osoba