„Papierówki” – na start :)

i powstaną „Papierówki”, które niniejszym do życia powołane zostają…. papierówkonarodziny za pół roku, a teraz papierówkozarodnowość w planowości
http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/120221

Region: Stypendia artystyczne zarządu województwa
www.radio.bialystok.pl

Ponad 70 osób – uczniów i dorosłych uzdolnionych artystycznie – dostanie półroczne i roczne stypendia. Taką decyzję podjął zarząd województwa podlaskiego.

60 uczniów – stypendystów otrzymywać będzie po 250 złotych przez 12 miesięcy. Na ten cel zostanie przeznaczonych 180 tys. złotych.

Zarząd przyznał też 7 stypendiów rocznych – po ponad 10 tysięcy złotych i 7 półrocznych – po 6 tysięcy złotych, w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.