Mery idzie, criss i mass

do wsi i do miassst
idzie mery crismasss
czas czas czas

do wsi i do miassst
idzie mery crismasss
czas czas czas
  • Joanna Tomalska a skąd mery (Mary?) ? Żona Mikołaja?
    Miłka Fronaszowa tak, tak, mery, to ona… i idzie. i świeci. i cieszą się dzieci oraz criss (się cieszy) i mass – media