Kronos odc 23 kobiety

Myśliciele i pisarze przez wieki wahali się w ocenie kobiet. Byli wśród nich mizogini, jak Schopenhauer, a także wielbiciele, jak Schiller, który uznał, że bez kobiet początek naszego życia byłby pozbawiony pomocy, środek – przyjemności, a koniec pociechy. Sto lat temu, 28 listopada kobiety w Polsce przestały być nieme, zaczęły przedstawiać swoje wymagania, artykułować racje, także te najważniejsze, polityczne. Czy kobiety reprezentują inny świat, który nie do końca da się pojąć rozumem? A może odwrotnie – różnica, która daje się wskazać między płciami jest biologicznym pozorem narzuconym na głęboką tożsamość? O kobietach, ich potędze, nadziei i potrzebach z prof. Piotrem Nowakiem i dr. Ivanem Dimitrijeviciem rozmawiały: Nina Rotach, dr Miłosława Malzahn oraz dr hab. Agnieszka Nogal.

https://vod.tvp.pl/video/kronos,odc-23,40139221