czy to mnie akurat szuka rosyjskojęzyczna nauka….? (niech pan Hamlet ze swoim pytaniem… no!)

przyznaję szczerze, że mam wielką (naprawdę) tremę przed naukową prezentacją ( w dodatku w języku obcym!) . I żadne obycie mikrofonowe tu nie pomaga! sprawdzałam!

„co robić, redakcjo, jak żyć”?

W dniach 16-17.X.2014 r. na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Научные, исторические, социальные и литературные аспекты философии” / „Scientific, historical, social and literary aspects of philosophy”

Zdjęcie: przyznaje szczerze, że mam wielką (naprawdę) tremę przed naukową prezentacją. I żadne obycie mikrofonowe tu nie pomaga. sprawdzałam :)

"co robić, redakcjo, jak żyć"?

W dniach 16-17.X.2014 r. na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa "Научные, исторические, социальные и литературные аспекты философии" / "Scientific, historical, social and literary aspects of philosophy"